Posts

Jet skis, Santa Maria, Sal island

Jet skis on Sal Island

Tourismo Seguro Cape Verde

Movie of the moment – Tourismo Seguro (Safe Tourism)

Towel surfing, Sal

Santa Maria Sand Dune, Sal

Sal jetty jumping

Jetty-jumping on Santa Maria Pier, Sal

Kite-surfing world tour returns to Sal, Cape Verde

Atlantis Santa Maria, Sal

Atlantis opens again on Santa Maria beach

Beach in Santa Maria, Sal island

Robinson Club Cabo Verde

Robinson Club opened in Santa Maria, Sal