Kite beach, Santa Maria, Sal

Kite Beach, Santa Maria, Sal

Pier jumping in Santa Maria, Sal, Cape Verde

Pier jumping in Santa Maria, Sal, Cape Verde

Water sports at Santa Maria, Sal, Cape Verde

Water sports in Cape Verde

kite and sun on sal

Kite surfing on Sal island

Jet skiing in Santa Maria, Sal

kite surfing sal

Kite surfing on Sal Island